بینایی ماشین

Machine Vision
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

پردازش تصاویر دیجیتال

Digital Image Processing
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

بازشناسی الگو

Pattern Recognition
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

میکروکنترلرها

Microcontrollers & Embedded Systems
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

برنامه‌نویسی پیشرفته

Advanced Computer Programming
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

سیستم‌های ارتباطی در مهندسی پزشکی

Communication Systems
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

مدارهای منطقی و سیستم‌های دیجیتال

Logic Circuits & Digital Systems Design
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر

Introduction to Computer Programming
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

Signals & Systems
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

طراحی مدارهای واسط

PC Interfacing
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

شبکه‌های کامپیوتری در مهندسی پزشکی

.Computer Networks in Biomedical Eng
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

مبانی کارآفرینی

Fundamentals of Entrepreneurship
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

سخت‌افزار کامپیوتر و کنترل کامپیوتری

Computer Hardware and Control
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

معماری کامپیوتر

Computer Architecture & Organization
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

طراحی و ساخت روبات

Robotics
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

زبان ماشین و اسمبلی

Assembly and Machine Language
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

سیستم‌های کنترل خطی

Linear Control Systems
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

برنامه‌نویسی سیستم

System Programming
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

Data Structures and Algorithms
13 اردیبهشت 1400/توسط جواد راستی