برای من پیام بفرستید

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۹۳۴۰۳۴ – فاکس: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۲۷

پست الکترونیک: rasti@eng.ui.ac.ir – j_rasti@yahoo.com

صفحه‌ی خانگی: www.eng.ui.ac.ir/rasti

توضیح ضروری

به‌دلیل تراکم کار، تنظیم کردن قرار ملاقات حضوری سخت و گاهی ناممکن است. پس بهتر است حداقل در ابتدای کار با ایمیل با هم در ارتباط باشیم و در صورت لزوم، قرار ملاقات حضوری خواهیم داشت.

مطمئن باشید پیام و ایمیل نخوانده ندارم؛ در صورتی که تأخیری در پاسخ ایجاد شود، بیشتر از این باب است که پاسخ به شما نیاز به تمرکز و مطالعه‌ی دقیق‌تر دارد. با این حال از یادآوری استقبال می‌کنم!