دکتر جواد راستی

اگر فکر می‌کنید، آموزگارتان سخت‌گير است، سخت در اشتباه هستيد. پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد که رئيس شما خيلی سخت‌گيرتر از آموزگارتان است، چون امنيت شغلی آموزگارتان را ندارد!

دریافت رزومهتماس با من