وب سایت شخصی جواد راستی
وب سایت شخصی جواد راستی

روش تحقیق و گزارش‌نویسی

هر تحقیق علمی با نگارش پیشنهادیه آغاز و با نگارش گزارش پایانی (پایان‌نامه) تکمیل می‌شود. برای ایجاد مستندات علمی باید از اصولی پیروی کنید که مطالب زیر شما را به یادگیری آن‌ها راهنمایی می‌کنند.

 

راهنمای نوشتن پیشنهادیه 300 KB download
راهنمای پارسی‌نویسی 1800 KB download
راهنمای مرجع‌نویسی IEEE 460 KB download
راهنماي نگارش پروپوزال پژوهش در آموزش 780 KB download
راهنمای تدوین پایان‌نامه 212 KB download