وب سایت شخصی جواد راستی
وب سایت شخصی جواد راستی

مدارهای منطقی و سیستم‌های دیجیتال

هدف

آشنايي با جايگاه و اصول طراحي مدارات منطقي

سرفصل مطالب درس

•مقدمه
آشنايي با سيستم‌هاي تصميم‌گيري ديجيتال، سازمان کامپيوتر پايه

•سيستم هاي عددي و كدگذاري:
سيستم دودويي، تبديل مبنا، محاسبات در مبناهاي ديگر، سيستم‌هاي متمم، اعداد علامتدار، سيستم‌هاي كدگذاري (نمايش افزونه، مميز ثابت و شناور، کدهاي تشخيص و تصحيح خطا، کد گري، دهدهي کد شده به دودويي، کد اسکي)، منطق دودويي

اصول تحليل و طراحي مدارهاي منطقي: توابع منطقي، عملگرها و نمادها، روشهاي توصيف يک تابع/مدار منطقي (فرم کانوني، جدول درستي، ترسيم مدار ديجيتال)، اصول ساده‌سازي مدارات منطقي، اصول موضوعي جبر بول، قضاياي پايه و خواص جبر بول، نمودارهاي ون، فرم‌هاي استاندارد SOP و POS، تبديل روشهاي توصيف يک تابع/مدار منطقي به يکديگر، روند طراحي مدارات منطقي ترکيبي، مدارات دوطبقه، عموميت گيتهاي NAND و NOR، آشنايي با ساير گيتها، اصول طراحي مدارات منطقي واقعي، هزارد،ساده‌سازي تابع/مدار منطقي با جدول کارنو، حالت‌هاي بي‌اهميت، جدول كويين-مك‌كلاسكي، الگوريتم پتريک.

•طراحي ماژولي مدارهاي منطقي ترکيبي: مدارت مبدل کد، مدارات محاسباتي دودويي، مقايسه‌گر، کدگشا و مدارهاي مربوطه، کدکننده، مالتي‌پلکسر و کاربردها، دي‌مالتي‌پلکسر، مدارات منطقي با كاربرد خاص، مدارهاي منطقي تركيبي قابل برنامه‌ريزي (ROM، CAL، PAL، PLA، FPLA)

•مدارهاي ترتيبي همگام: جدول و نمودار حالت، عناصر ذخيره‌کننده، لچ‌ها، فليپ‌فلاپ‌ها و کاربردهاي آنها، روش تحليل و طراحي مدارهاي ترتيبي همگام، تقليل و انتساب حالت، ثبات، شمارنده تموجي، شمارنده‌هاي همگام، شمارنده‌هاي خاص، مدل‌هاي ميلي و مور، مدارهاي آشکارساز رشته، کنترل‌کننده‌هاي حالت متناهي، ماشين حالت الگوريتمي (ASM)، ساده‌سازي مدارات ترتيبي

•مدارهاي ترتيبي ناهمگام: روش تحليل و طراحي، مدارهاي پالس-مد، مدارهاي مد اساسي، سبقت، چرخه، هزارد، مدارهاي منطقي ترتيبي قابل برنامه‌ريزي (FPLS، LCA، CLB، FPGA)

•توصيف سخت‌افزار: آشنايي با اصول زبان‌هاي توصيف سخت‌افزار، نمونه‌هايي از طراحي مدارات منطقي تركيبي و ترتيبي به كمك Verilog

منابع

Digital Logic Circuit Analysis and Design, by: Victor Nelson, H. Troy Nagle, David Irwin & Bill Carroll, Prentice Hall.

 اين كتاب با عنوان «تحليل و طراحي مدار منطقي ديجيتال» توسط دكتر سپيدنام به فارسي ترجمه شده است.

 

Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, S.Brown & Z.Vranesic, McGraw Hill.

ارزيابي

• 8 نمره آزمون ميان‌ترم
• 10 نمره آزمون پايان‌ترم و نظر مدرس
• 2 نمره تكاليف درسي و فعاليت کلاسي

طبق قوانين آموزشي، غيبت بيش از حد مجاز سبب حذف درس مي‌شود.

مطالب مفید

 

جزوه فارسي مدار منطقي

2330 کیلوبایت

download

کتاب Digital Logic Circuit Analysis and Design, Nelson & et. al

15882 کیلوبایت  download
کتاب طراحي ديجيتال - موريس مانو 18811 کیلوبایت  download
   حل تمرين‌هاي کتاب طراحي ديجيتال - موريس مانو 2917 کیلوبایت  download
کتاب Theory and Problems of Digital Principles 22609 کیلوبایت  download