پردازش تصویر و بینایی ماشین
مارس 28, 2020

هدف
آشنایی با جایگاه و اصول طراحی مدارات منطقی
سرفصل مطالب درس
•مقدمه
آشنایی با سیستم‌های تصمیم‌گیری دیجیتال، سازمان کامپیوتر پایه

•سیستم های عددی و کدگذاری: سیستم دودویی، تبدیل مبنا، محاسبات در مبناهای دیگر، سیستم‌های متمم، اعداد علامتدار، سیستم‌های کدگذاری (نمایش افزونه، ممیز ثابت و شناور، کدهای تشخیص و تصحیح خطا، کد گری، دهدهی کد شده به دودویی، کد اسکی)، منطق دودویی
•اصول تحلیل و طراحی مدارهای منطقی: توابع منطقی، عملگرها و نمادها، روشهای توصیف یک تابع/مدار منطقی (فرم کانونی، جدول درستی، ترسیم مدار دیجیتال)، اصول ساده‌سازی مدارات منطقی، اصول موضوعی جبر بول، قضایای پایه و خواص جبر بول، نمودارهای ون، فرم‌های استاندارد SOP و POS، تبدیل روشهای توصیف یک تابع/مدار منطقی به یکدیگر، روند طراحی مدارات منطقی ترکیبی، مدارات دوطبقه، عمومیت گیتهای NAND و NOR، آشنایی با سایر گیتها، اصول طراحی مدارات منطقی واقعی، هزارد، ساده‌سازی تابع/مدار منطقی با جدول کارنو، حالت‌های بی‌اهمیت، جدول کویین-مک‌کلاسکی، الگوریتم پتریک.
•طراحی ماژولی مدارهای منطقی ترکیبی: مدارت مبدل کد، مدارات محاسباتی دودویی، مقایسه‌گر، کدگشا و مدارهای مربوطه، کدکننده، مالتی‌پلکسر و کاربردها، دی‌مالتی‌پلکسر، مدارات منطقی با کاربرد خاص، مدارهای منطقی ترکیبی قابل برنامه‌ریزی (ROM، CAL، PAL، PLA، FPLA)
•مدارهای ترتیبی همگام: جدول و نمودار حالت، عناصر ذخیره‌کننده، لچ‌ها، فلیپ‌فلاپ‌ها و کاربردهای آنها، روش تحلیل و طراحی مدارهای ترتیبی همگام، تقلیل و انتساب حالت، ثبات، شمارنده تموجی، شمارنده‌های همگام، شمارنده‌های خاص، مدل‌های میلی و مور، مدارهای آشکارساز رشته، کنترل‌کننده‌های حالت متناهی، ماشین حالت الگوریتمی (ASM)، ساده‌سازی مدارات ترتیبی
•مدارهای ترتیبی ناهمگام: روش تحلیل و طراحی، مدارهای پالس-مد، مدارهای مد اساسی، سبقت، چرخه، هزارد، مدارهای منطقی ترتیبی قابل برنامه‌ریزی (FPLS، LCA، CLB، FPGA)
•توصیف سخت‌افزار: آشنایی با اصول زبان‌های توصیف سخت‌افزار، نمونه‌هایی از طراحی مدارات منطقی ترکیبی و ترتیبی به کمک Verilog
منابع
• Digital Logic Circuit Analysis and Design, by: Victor Nelson, H. Troy Nagle, David Irwin & Bill Carroll, Prentice Hall.
این کتاب با عنوان «تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال» توسط دکتر سپیدنام به فارسی ترجمه شده است.
• Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, S.Brown & Z.Vranesic, McGraw Hill.

ارزیابی
• ۸ نمره آزمون میان‌ترم
• ۱۰ نمره آزمون پایان‌ترم و نظر مدرس
• ۲ نمره تکالیف درسی و فعالیت کلاسی
طبق قوانین آموزشی، غیبت بیش از حد مجاز سبب حذف درس می‌شود.

نام مطلب حجم فایل لینک دانلود
جزوه فارسی مدار منطقی ۲۳۳۰ کیلوبایت download
کتاب Digital Logic Circuit Analysis and Design, Nelson & et. al ۱۵۸۸۲ کیلوبایت download
کتاب طراحی دیجیتال – موریس مانو ۱۸۸۱۱ کیلوبایت download
حل تمرین‌های کتاب طراحی دیجیتال – موریس مانو ۲۹۱۷ کیلوبایت download
کتاب Theory and Problems of Digital Principles ۲۲۶۰۹ کیلوبایت download